Originals ‘Rodalies Nord’

“Són espais anònims que poden situar-se en qualsevol racó de la perifèria i on circulem fugaçment sense prestar atenció i quasi sense relacionar-nos.”